Bilet alma deneyimini, yeniden tanımlayan bir sosyal kekeşif ve paylapaylaşım platformu