Tüketicilere sadakati ödüllendirme amacıyla özel ve halka açık şirketlerin kısmi hisselerini sunan bir platformdur.