Türkiye’nin İlk Cinsiyet Dengeli Fonu

Arya Kadın Yatırım Platformu ve İş Bankası, cinsiyet dengeli ve sürdürülebilir getiri potansiyeli sunan girişimlere yatırım yapmak
üzere minumum 10 milyon ABD Doları büyüklüğe ulaşması hedeflenen fon kurdu. Türkiye’nin ve MENA’nın (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ilk cinsiyet dengesi odaklı etki yatırımını yapan “Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” Arya Kadın Yatırım Platformu, Türkiye İş Bankası ve Maxis iş birliğinde kuruldu. Fonun minimum 10 milyon ABD Doları büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. Yapılan araştırmalar, son 30 senede girişimlere yapılan yatırımın sadece %2,4’ünün kadın kuruculu girişimlere gerçekleştiğini ve bu rakamın 2020 yılında hala %2,3 ile aynı aralıkta olduğunu gösterse de kurucuları arasında kadınların da olduğu girişimler, yalnız erkek kuruculu girişimlere oranla %25 daha yüksek değerleme sağlıyor.
Gerek karar alma noktasında gerekse operasyonda cinsiyet dengesini gözeten girişimlere yatırım yapacak olan fon, bölgesel etki yaratan bir girişim sermayesi yatırım fonu olmayı hedefliyor.
Arya GSYF girişimcilik ekosisteminde oyunu değiştiren yere sahip olacak Kadın girişimciliğinin sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak, daha fazla kadını yatırımcıyı ekosisteme kazandırma konusunda cesaretlendirmek ve kadının her alanda güçlenmesine katkı sağlayabilmek adına sosyal girişim olarak kurulan Arya Kadın Yatırım Platformu, 2013 yılında başladığı yolculukta, 2018’den itibaren İş Bankası’nın da desteğini alarak büyük etki yaratmayı başardı. 8 yılda temasa geçilen 800’den fazla kadın kuruculu girişimin 22’sine 5,4 milyar ABD Doları yatırım yapan Arya Kadın Yatırım Platformu’nun melek yatırımcı ağında 300’den fazla lider kadın bulunuyor.
Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, sahip olduğu kadın ağırlıklı yatırımcılarından da güç alarak; Arya etkisinin önemli bir halkası olan cinsiyet dengeli ekiplerini sadece erken aşamada değil, kritik eşik olan Seri A etrafında da desteklemek üzere kurgulandı. Fon, kadın girişimcilerin aktif olduğu girişimler başta olmak üzere, yenilikçi uygulamalar ve teknolojiler geliştiren, kolay ölçeklenme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilir ve çıkış imkânları öngörülebilir girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlıyor. Fon, bu kapsayıcı ve etkinleştirici özelliğiyle Türkiye girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli ve oyunu değiştiren bir yere sahip olacak. Türkiye’de kadın girişimcilerin karşılaştığı en büyük zorluk finansmana erişim
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran fonun tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin girişimcilik ekosistemi içerisindeki yerlerini sağlamlaştıracak, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açacak, girişimlerini büyütmelerine, globale açılmalarına imkân verecek fonun, kadının toplumda hak ettiği yeri alması açısından kıymetli olduğunu vurguladı. Cinsiyet ve fırsat eşitliğinin olmadığı veya zayıf kaldığı bir ortamda, sürdürülebilir ekonomik kalkınmadan bahsedilemeyeceğinin altını çizen Aran, fırsat ve cinsiyet eşitliğini sağlamanın, kadınların toplumsal hayata, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine daha fazla katılımına imkân vermenin önemine işaret etti. Hem dünyada hem de ülkemizde son yıllarda kadınların iş yaşamında daha çok var olduklarını, daha etkin hale geldiklerini, ancak bunun istenilen seviyede olmadığını belirten Aran, şöyle dedi: “Türkiye’de kadın girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmede ve belli bir ölçeğe ulaşmada karşılaştıkları en büyük zorluk finansmana erişim, fon bulma noktasında oluyor. Yaratıcı bir fikri, tecrübesi, özgüveni olan pek çok kadın inanıyorum ki finansal destek bulduğu takdirde kendi işini kuracaktır. Bu noktada kadın girişimcilere işletmeyi kurma aşamasından, büyütme ve ekonomiye katkı sağlayacak aşamaya ulaşana kadar sağlanacak finansal, eğitsel ve mentorluk desteği büyük önem taşıyor. Ekonomiye kazandıracağımız daha fazla kadın girişimci demek daha fazla üretim, daha fazla istihdam, dolayısıyla ülke ekonomisine daha fazla katkı demektir.” Hakan Aran, Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile bankanın sürdürülebilirlik çerçevesinde ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların işgücüne katılımının sağlanması kapsamında sürdürdüğü çalışmalara yatırım ayağını da eklediklerini, böylelikle bu alanda bütünsel bir yaklaşım ortaya koymuş olduklarını söyledi. Arya GSYF Kurucularından Ahu Serter; “Arya, insanların daha önce görmediği, görüp de değerlendirmek konusunda geç kaldığı bir konudaki fırsatı göz önüne çıkarmak için kuruldu. Bu fırsat neydi? Kadınlar, Türk Kadınları… Geçtiğimiz 10 sene içinde dünya, kadınların önemini ve gayri safi hasılaya erkekler kadar katılsalar nasıl bir fayda getireceklerini keşfetti. Cinsiyet ve çeşitlilik odalı bakmanın dünyaya nasıl faydalı olacağını anlattığımız bir yer Arya! Bugün burada bir dönüm noktasındayız aslında. Türkiye’de ve MENA’da bir ilk olmasının yanı sıra globalde de ilk gösterilen olmayı hedefliyoruz.
Kadınların farkını gösterebilmesi için parayla olan ilişkilerini daha iyi hale getirmeleri gerekiyor. Böylelikle başarılı olan ile başarısız olanın farkına varabilelim. Bu yüzden Paranın Cinsiyeti Yoktur diyoruz.” sözleriyle cinsiyet dengesinin önemi için uzun zamandır yaptığı çalışmalara değindi. Yatırım Komitesi Üyeleri arasında; Ahu Serter, Barış Karakullukçu, İlknur İlkyaz Gül, Murat Özgen, Özlem Tümer Eke, Rıza Kutlusoy, Sanem Tatlıdil Özal ve Selami Düz, Danışma Kurulu Üyeleri arasında; Aydın Ersöz, Banu Kısakürek, İlhami Koç, Münteha Adalı, Neşe Gök, Özge Bulut Maraşlı, Umur Özal, Ümit Boyner’in yer almasıyla daha da güçleniyor. Arya GSYF’nin ilk LP’leri Akportföy, Coşkunöz Holding Kurucusu Oya Aktaş, İdil Türkmenoğlu, Finberg ve Ford Drive Ventures oldu.