500 Emerging Europe Aramızda!

500 Istanbul adı altında tanınan ve Türkiye ile çevre ülkeleri odağına alan fon yönetimi, güçlenen Doğu Avrupa stratejisi ve €70M’luk yeni fonu ile adını 500 Emerging Europe olarak değiştirdi. Bir başka deyiş ile, Avrupa’da ekonomik büyümenin beklendiği bölge mercek altında. 500 Emerging Europe’un kurucularından Enis Hulli: “500 Istanbul, başlangıçtan itibaren yerel teknoloji geliştirerek, ihracata odaklanan şirketlere yatırım yapma amacı ile kuruldu ve bu kapsamda 3 unicorn hikayesinin içinde bulundu. Benzer yetenek havuzu ve ihracat potansiyeline sahip Doğu Avrupa pazarlarına da 2019’dan beri yatırımlar yapıyoruz. Başta Türkiye olmak üzere, bu bölgenin her yıl onlarca unicorn çıkarma potansiyeli olduğuna inanıyoruz.” 500 Emerging Europe kurucularından Arın Özkula: “500 Emerging Europe ekibi lokal girişimcilik ekosistemlerini desteklemeye devam ederek bölgeyi gelişmiş pazarlara bağlayan köprüleri inşa etmeyi amaç edinmiştir. Hedeflediğimiz hiper-lokal yaklaşım ile 500 Global’in dünya çağındaki network’ünü harmanlayarak bölgede erken aşama teknoloji girişimcilerinin ilk durağı olacağız.“ 500 Istanbul, Temmuz 2016 yılında, $10.5M hacim ile kuruldu ve bu fon ile, çoğunluğu Türkiye’de olmak üzere, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan’da toplam 40 yatırım yapıldı. Bu yatırımların arasından 3 tane unicorn’un çıkmasının yanında, portföyün toplam cirosu ise $600M’un üzerine çıktı ve toplamda $1.1 Milyar’ın üzerinden yabancı yatırımcılardan devam yatırım alındı. Türkiye’de yaratılan başarılı tablonun ardından, benzer potansiyele sahip Doğu Avrupa’da da başarılı yatırımlar yapan fon yönetimi, bölgedeki aktivitelerine ağırlık verdi. 500 Emerging Europe’un ana odağı Türkiye olmaya devam edecek. Bölgede ekonomi, nüfus, startup başarıları ve mühendislik gücü anlamında Türkiye en ön sırada olmaya devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra, farklı bölge ülkelerde de uydu ofisler kurulması ve ekosistemler arası köprülerin oluşturulması fonun ana amaçlarından bir tanesi. Bu kapsamda önümüzdeki 6 aylık süreçte Varşova, Bükreş, Talin, Budapeşte, Atina ve Sofya’da farklı etkinlikler planlayan fon yönetimi, bu bölgelerdeki aktörlerle yaptığı çalışmaları da derinleştirmeyi hedefliyor.
Bölgede bulunan mühendislik kabiliyetinin, daha olgun teknoloji pazarlarına yapılacak ihracat için kullanılması meyvelerini verdi. 500 Emerging Europe, €70M’luk fonu ile tohum aşamasında 30 şirkete €2m’a kadar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımların 14’ü geçtiğimiz sene içerisinde gerçekleşti ve portföy şirketleri hali hazırda yabancı yatırımcılardan $30M’ın üzerinde ek yatırım aldı. Fon yönetiminin amacı, bir yandan şirketlerin olgun pazarlarda büyümelerine destek olmak iken, diğer yandan yabancı yatırımcıların da bölgeden çıkacak unicorn hikayelerinin içerisinde daha da erkenden yer almasını sağlamak.